Alle gegevens die door CV Koning worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan CV Koning verstrekt, zal steeds met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

  • Het doel van het registreren van persoonsgegevens door CV Koning is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

  • We gebruiken uw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

  • Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Het gebruik van cookies is standaard technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login-/bestel informatie op te slaan op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

  • Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat geen cookies worden geaccepteerd.

  • Middels onze registratieformulieren vragen we onze gebruikers zowel persoonlijke- als professionele informatie (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail en functie).

  • Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot CV Koning behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van zulke sites.

  • In uitzonderingsgevallen deelt CV Koning informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U wordt daarvan altijd vooraf op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld daar bezwaar tegen te maken.

  • CV Koning gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. CV Koning zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

  • Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn/haar gebruikersgegevens door ons aangepast worden.

  • Alle door ons verkregen privacygegevens van u zijn vrij opvraagbaar.

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, de site van CV Koning of uw ervaringen met CV Koning, kunt u met ons contact opnemen.